Skillnader mellan att likvidera en ekonomisk förening och ett aktiebolag

Att avveckla en ekonomisk förening genom likvidation går i stora drag till på samma sätt som att avveckla ett aktiebolag genom likvidation men det finns några väsentliga skillnader:

  • Beslutet om frivillig likvidation fattas på föreningsstämman och för att beslutet ska vara giltigt krävs att minst två tredjedelar av de röstande på föreningsstämman röstar för ett beslut om likvidation. Längre gående villkor för att beslutet ska vara giltigt kan finnas föreskrivet i föreningens stadgar.
  • I en ekonomisk förening är det Kronofogden som utfärdar kallelsen på okända borgenärer till skillnad från i ett aktiebolag där det är Bolagsverket som gör detta. 
  • När likvidationen ska avslutas behöver inte en kopia av slutredovisningen skickas in till Bolagsverket för en ekonomisk förening däremot ska en kopia på redovisningen från Kronofogden att inga okända borgenärer hört av sig skickas med till Bolagsverket som är den myndighet som registrerar att likvidationen är avslutad och föreningen är upplöst.


Om du vill ha hjälp att avveckla en ekonomisk förening kan du här läsa mer om vår heltäckande tjänst för detta som täcker in hela förfarandet från stämmobeslut till att Bolagsverket har registrerat föreningen som upplöst och samtliga tillgångar är utskiftade. Tidsåtgången för att avveckla en ekonomisk förening är normalt 7-8 månader.

Gå till likvidation.

Frågor?

Ring oss! 090-704190 eller fyll i formuläret och skicka, så kontaktar vi dig.

Enkelt kontaktformulär (startsidan)