Surface Pro 9

För den som vill kunna tillgodoräkna sig lågbeskattad utdelning (195 250 kr för beskattningsåret 2023) måste köparen/stiftaren äga aktierna innan årsskiftet. Går du just nu i tankarna att starta aktiebolag kan det alltså vara en bra idé att göra det innan ingången av 2023.

Du som registrerar eller köper ett aktiebolag (exempelvis lagerbolag) före årsskiftet får möjlighet att lyfta lågbeskattad utdelning ett år tidigare jämfört med om du väntar till efter årsskiftet. Det är under förutsättning att du äger aktier vid ingången av ett kalenderår som du får tillgodoräkna dig gränsbeloppet enligt schablonregeln (förenklingsregeln) för det året. Utdelning som sker inom gränsbeloppet beskattas med 20 procent.

För att kunna ta utdelning under 2023 krävs det ett fastställt bokslut med utrymme för utdelning inom fritt eget kapital. Lyfts ingen utdelning under 2023 får du som ägt aktierna vid årets ingång ändå beräkna gränsbeloppet och istället spara det till kommande år.


våra tjänster för starta aktiebolag

Du som köper ett färdigt lagerbolag av oss får tillgång till organisationsnumret direkt för att snabbt komma igång med avtalsskrivning, verksamhet och fakturering. Alltid till fast pris!

Köp lagerbolag

Till ett riktigt bra pris erbjuder vi nyregistrering av skräddarsytt aktiebolag för den som inte behöver organisationsnumret på dagen.

Bilda aktiebolag (nyregistrering)