Så här enkelt är detVanliga frågor & svar

Delning av aktiebolag (fission)

Vi upprättar registreringshandlingar för delning av aktiebolag.

  • Fast pris.
  • Vi bevakar kallelsetider och tidsfrister.
  • Anlita oss även för lagfartsansökan.
Pris från 6 900:-*
* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter.

Delning/Fission

När ni bestämt er för en delning hjälper vi er att upprätta de registreringshandlingar som krävs för ändamålet. En delning kan ske till nyregistrerade bolag, lagerbolag eller befintliga bolag.

Fullständig delning

Vid en fullständig delning delas ett aktiebolag (det överlåtande aktiebolaget) upp, genom att alla tillgångar och skulder tas över av två eller flera andra övertagande aktiebolag. Det överlåtande aktiebolaget löses upp genom delningen.

Partiell delning

Vid en partiell delning delas ett aktiebolag (det överlåtande aktiebolaget) upp, genom att en del av bolagets tillgångar och skulder tas över av ett eller flera andra övertagande aktiebolag. Det sker utan att det överlåtande aktiebolaget löses upp genom delningen.

Frågor? Kontakta mig!

Camilla Lind

Så här enkelt är det!
Så här går det till:
  1. Du skickar in din beställning och får delningshandlingar av oss. Handlingarna skrivs under och returneras tillbaka till oss.
  2. Delningsärendet skickas in till Bolagsverket och kallelsetiden (två månader) på borgenärerna börjar ticka .  
  3. Bolagsverket registrerar tillstånd att verkställa delningen och  handlingar för genomförandet skickas till dig för underskrift. 
  4. Så snart handlingarna skrivits under kan delningen genomföras hos Bolagsverket.

Vanliga frågor och svar om delning

Vi ger endast rådgivning i registreringsprocessen hos Bolagsverket. Vi ger ingen rådgivning om delningen lämplighet eller kring ekonomi/redovisning/skatt. Där rekommenderar vi istället att du tar kontakt med din redovisningskonsult eller revisor.

Ja, en godkänd eller auktoriserad revisor ska alltid granska delningsplanen. Saknar bolaget registrerad revisor måste du själv ta kontakt och anlita en revisor för uppdrag. Att anlita en revisor medför i de flesta fall en kostnad som inte ingår i vårt arvode. I vårt arvode ingår upprättande av revisoryttrandena.

Om det finns en fastighet som, i samband med delningen, övertas av ett övertagande bolag måste du ansöka om lagfart. Ansökan kan göras när delningen är genomförd hos Bolagsverket. Vill du att vi även sköter hanteringen kring lagfartsansökan anger du det i beställningen.