Så här enkelt är det | Minskning för återbetalning till aktieägare | Vanliga frågor & svar

Minska aktiekapitalet

Vi upprättar registreringshandlingar för minskning av aktiekapital.

  • Fast pris.
  • Vi bevakar kallelsetider och tidsfrister.
  • Personlig service.
Pris från: 2200:-*
* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter.

Minskning av aktiekapital

Det finns tre olika minskningsändamål som ett bolag får använda sig av för att minska aktiekapitalet. Det här kan ske med eller utan indragning av aktier. I vissa fall kan en kombination av två av ändamålen vara aktuellt:

  • Återbetalning till aktieägare.
  • Avsättning till fritt eget kapital.
  • Täckande av förlust.

Frågor? Kontakta mig!

Camilla Lind

Så här enkelt är det!
Så här går det till:
  1. Du skickar in din beställning och får minskningshandlingar. Handlingarna skrivs under och returneras tillbaka till oss.
  2. Minskningsärendet skickas in till Bolagsverket för handläggning.
  3. Krävs inget tillstånd registreras ärendet och pengarna kan betalas ut.
  4. Krävs tillstånd börjar kallelsetiden (två månader) på borgenärerna att ticka. När kallelsetiden löpt ut registreras ärendet och pengarna kan betalas ut. 
Lugn, Vi hjälper dig

Minskning av aktiekapital för återbetalning till aktieägare

Minskning av aktiekapital för återbetalning till aktieägare betyder att en eller flera aktieägare löser in sina aktier i bolaget mot betalning. De minskar då sitt aktieinnehav helt eller delvis. Betalningen sker med bolagets egna medel och kan ske till en över- eller underkurs, beroende på bolagets ekonomiska tillstånd. Förfarandet användas ofta för att lösa ut en eller flera delägare. 

Utan återställande av aktiekapitalet. Återställs inte aktiekapitalet till minst den storleken det var innan minskningen måste tillstånd sökas. Kallelsetiden är två månader.

Med återställande av aktiekapitalet. Om aktiekapitalet återställs till minst den storleken det var innan minskningen behöver inget tillstånd sökas. Bolaget slipper då kallelsetiden på två månader och utbetalningen kan göras direkt ärendet är registrerat. Aktiekapitalet återställs genom kontant-, kvittning- eller fondemission. De aktieägare som är kvar kan då välja att öka sitt aktieinnehav i bolaget – eller ta in nya aktieägare.

Minskning av aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital

Minskning av aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital innebär att medel tas från bolagets bundna aktiekapital och flyttas till fritt eget kapital. Tillstånd måste sökas och kallelsetiden är två månader.

Minskning av aktiekapital för täckande av förlust

Minskning av aktiekapital för att täcka förlust betyder att medel tas från aktiekapitalet – för att helt eller delvis täcka den uppkomna förlusten. 

Vanliga frågor och svar om att minska aktiekapitalet

Vi ger endast rådgivning i registreringsprocessen hos Bolagsverket. För frågor kring skatt/ekonomi/redovisning rekommenderar vi att du tar hjälp av kunnig ekonomisk rådgivare som tex. revisor, redovisnings- eller skattekonsult.

Heinestams utför ingen analys av lämpligheten.

Att minska aktiekapitalet kan få skattekonsekvenser. Man bör göra en analys av skatteeffekterna innan minskningen påbörjas. För konsultation kring analysen rekommenderar vi att du tar kontakt med en kunnig ekonomisk rådgivare som tex. revisor, redovisnings- eller skattekonsult, alternativt Skatteverket.

Heinestams utför ingen analys av lämpligheten.

Både reservfonden och den bundna överkursfonden kan minskas för tex. återbetalning till aktieägare eller för ökning av aktiekapitalet genom fond- eller nyemission.