Ändringar som kräver registrering | Så här går det till

Ändra i aktiebolag

Vi upprättar registreringshandlingar för ändringar i aktiebolag.

 • Fast pris.
 • Skriv under med BankID.
 • Vi sköter kontakten med Bolagsverket.
Pris från 900:-*
* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter.

Olika ändringar som kräver registrering

I samband med att förändring sker i ett aktiebolag behöver ofta ändringarna registreras. Vi hjälper dig med registreringshandlingar när du bland annat behöver:

 • ändra företagsnamn.
 • ändra verksamhetsinriktning.
 • byta personer i styrelsen.
 • avregistrera eller byta ut revisor.
 • ändra firmateckning.
 • ändra eller lägga till förbehåll/hembud.
 • byta aktieslag.
 • dela upp (fler) eller lägga samman (färre) antal aktier i bolagets utan att ändra aktiekapitalet.

Frågor? Kontakta mig!

Frida Melander Vängbo

Så här enkelt är det!
Kan jag göra flera ändringar samtidigt?

Ja, du anger bara vad som ska ändras. Sen ser vi till att det görs i ett ändringsärende hos Bolagsverket.

Så här går det till:
 1. Skicka in din beställning. Du får ändringshandlingar av oss.
 2. Handlingarna skrivs under.
 3. Ärendet skickas in till Bolagsverket.
 4. Ändringsärendet registreras.