Så går det till | Vanliga frågor & svar

Vanlig likvidation

Likvidera ditt aktiebolag och låt ägarstrukturen kvarstå under hela likvidationsprocessen.

 • Aktieägaren har insyn under hela likvidationsprocessen
 • Skriv enkelt under med BankID
 • Personlig likvidator
 • Pris från 12 000:-*
  *Bolagsverkets avgifter tillkommer.

  Kort om
  Vanlig likvidation

  Vid en vanlig likvidation kvarstår den befintliga ägarstrukturen under hela likvidationsprocessen. En likvidation av ett aktiebolag tar vanligtvis ca 8 månader att genomföra. När likvidationen avslutas är bolaget upplöst och bolagets tillgångar skiftas ut. Vi erbjuder dig en helhetslösning där vi träder in som likvidator och tar hand om bolagets åtaganden under hela likvidationsprocessen – från beslut om likvidation till bolagets upplösning.

  Bra att tänka på 

  • Du som aktieägare måste vara tillgänglig under likvidationsprocessen.
  • Håll nere kostnaderna genom att se över bolagets åtaganden innan likvidationen påbörjas, se lista*
  • Bolagets styrelse ska lämna en avgåenderedovisning.

  Frågor om vanlig likvidation? Kontakta mig

  Anna Adolfsson

  Så här går det till
  Så här likviderar du ditt bolag
  1. Fyll i beställningsformulär nedan 
  2. Vi skickar uppdragsbrev, protokoll för beslut om likvidation och checklista på handlingar vi behöver
  3. Vi administrerar bolagets åtaganden under likvidationen  
  4. Vi utskiftar bolagets tillgångar
  5. Vi meddelar när likvidationen är avslutad hos Bolagsverket

  Vanliga frågor och svar om likvidation

  En likvidation tar vanligtvis ca 8 månader att genomföra.

  Till skillnad från en snabbavveckling kvarstår ägandet under hela likvidationsprocessen. Vilket innebär att utskiftning till aktieägaren sker när likvidationen är slutförd. Är du intresserad av en snabbavveckling kan du läsa mer här 

  När bolaget trätt i likvidation ska styrelsen lämna en redovisning för tiden från sista ordinarie bokslut fram till dess att likvidator utsetts. Läs mer om avgåenderedovisning  här. 

  • Grundarvodet uppgår till 12 000 kr (exkl. moms) och inkluderar likvidatorsarvode. Bolagsverkets avgifter tillkommer. För de fall det krävs en konkursförvaltare som likvidator tillkommer ett extra arvode om 3 500 kr (exkl. moms). 
  • I varje likvidation tillkommer också ett rörligt arvode. Vad det rörliga arvodet blir beror på hur mycket administrativt arbete som uppstår under likvidationen.

   Det rörliga arvodet faktureras bolaget enligt prislista, se nedan.   

   • Årsredovisning 4 000 kr
   • Inkomstdeklaration 2 500 kr
   • Redovisning timpris 975 kr
   • Övriga åtaganden timpris 975 kr