Öka aktiekapitalet

Så här går det till:

 • Skicka in din beställning. Du får nyemissionshandlingar av oss.
 • Handlingarna skrivs under.
 • Ärendet skickas in till Bolagsverket.
 • Ökningen av aktiekapitalet registreras. 
Pris från 1 400:-
* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter.

Nyemission

Kontant 
Kontantemission innebär att aktiekapitalet ökas genom att bolaget ger ut nya aktier mot betalning med kontanter (pengar).

Kvittning
Kvittningsemission innebär att aktiekapitalet ökas genom att bolaget ger ut nya aktier mot kvittning av bolagets fordringar.

Apport
Apportemission innebär att aktiekapitalet ökas genom att bolaget ger ut nya aktier mot betalning med egendom.

Varför gör man en nyemission?
Några av de vanligaste orsakerna är att:

 • finansiera investeringar.
 • ta in nya aktieägare.
 • finansiera expansion.
 • öka sin kreditvärdighet, till exempel för att lättare få lån.
 • lösa problem med likviditeten.
 • kunna köpa upp ett annat företag.
 • förbättra den finansiella beredskapen inför kommande möjligheter till goda affärer.
 • motsvara de krav som ställs inför en börsintroduktion.

Fondemission

Fondemission innebär att fritt eget kapital, som redan finns i aktiebolaget, överförs till aktiekapitalet. Detta kan ske med eller utan utgivande av nya aktier.

Varför gör man en fondemission?
Några av de vanligaste orsakerna är att:

 • öka sin kreditvärdighet, till exempel för att lättare få lån.
 • få ner värdet på aktiebolagets aktier.
 • bli ett publikt aktiebolag och behöver höja aktiekapitalet till minst 500 000 kronor.
 • använda ett aktieägartillskott för att höja aktiekapitalet.
 • slippa söka tillstånd för att minska aktiekapitalet.

Frågor? Kontakta mig!

Camilla Lind