Så här enkelt är det | AB eller förening? | Vanliga frågor & svar

Fusion

Vi upprättar registreringshandlingar för fusion av aktiebolag och föreningar.

  • Fast pris.
  • Vi bevakar kallelsetider och tidsfrister.
  • Anlita oss även för lagfartsansökan.
Pris från 4 100:-*

* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 1 000 kr/2 100 kr.

Så går det till

Så här går det till:

  1. Du skickar in din beställning och får fusionshandlingar av oss. Handlingarna skrivs under och returneras tillbaka till oss.
  2. Fusionsärendet skickas in till Bolagsverket och kallelsetiden (två månader) på borgenärerna börjar ticka . Efter att kallelsetiden gått ut ser registreringsprocessen olika ut – beroende på vilken typ av fusion det är:
  3. Fusion av helägt dotterbolag: Bolagsverket registrerar verkställd fusion och dotterbolaget upplöses.
  4. Fusion genom absorption: Bolagsverket registrerar tillstånd att verkställa fusionen och  handlingar för genomförandet skickas till dig för underskrift. Så snart handlingarna skrivits under kan fusionen genomföras hos Bolagsverket och överlåtande bolag upplöses.

Frågor? Kontakta mig!

Camilla Lind

Ab eller förening?
Fusion aktiebolag

Sker i ett registreringssteg hos Bolagsverket om alla aktieägare kan underteckna fusionsplanen. 

Vid fusion av helägt dotterbolag fusioneras dotterbolaget in i moderbolaget. Detta är den enklaste och vanligaste typen av fusion.

Pris 4 100 kr (exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 1 000 kr)

Sker i två registreringssteg hos Bolagsverket om alla aktieägare kan underteckna fusionsplanen

Nedströms fusion (eller omvänd fusion)
Vid en nedströms fusion fusioneras moderbolaget in i dotterbolaget

Systerfusion
Vid en systerfusion fusioneras två eller flera bolag samman som har samma aktieägare.

Annan fusion
Vid annan fusion fusioneras två eller flera bolag samman som inte har samma ägarstruktur.

Pris 5 100 kr (exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 2 100 kr)

Fusion ekonomisk förening

Vid fusion av dotteraktiebolag fusioneras dotteraktiebolaget in i moderföreningen (moderförening får inte vara en bostadsrättsförening.

Pris 4 900 kr (exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 900 kr)

Vid fusion av genom absorption fusioneras två eller flera föreningar samman till en förening. 

Pris 5 100 kr (exkl. moms och Bolagsverkets avgifter om 2 000 kr)

Lugn, Vi hjälper dig

Frågor & svar

Ger ni rådgivning?

Vi ger endast rådgivning i registreringsprocessen hos Bolagsverket. Vi ger ingen rådgivning om fusionens lämplighet eller kring ekonomi/redovisning/skatt. Där rekommenderar vi istället att du tar kontakt med din redovisningskonsult eller revisor.

Måste jag ha en revisor?

Ja, en godkänd eller auktoriserad revisor ska alltid granska fusionsplanen. Saknar bolaget registrerad revisor måste du själv ta kontakt och anlita en revisor för uppdrag. Att anlita en revisor medför i de flesta fall en kostnad som inte ingår i vårt arvode. I vårt arvode ingår upprättande av revisoryttrandena. 

Måste jag ansöka om lagfart?

Om det finns en fastighet som, i samband med fusionen, övertas av det övertagande bolaget måste du ansöka om lagfart. Ansökan kan göras när fusionen är genomförd hos Bolagsverket. Vill du att vi även sköter hanteringen kring lagfartsansökan anger du det i beställningen. 

Att tänka på innan:
  • En auktoriserad eller godkänd revisor ska alltid granska fusionsplanen. 
  • Om samtliga aktieägare kan skriva under fusionsplanen behöver den inte registreras.