Beställningsformulär fusion

Fusion
  • Kontaktperson
  • Typ av fusion
  • Övertagande bolag
  • Överlåtande bolag
  • Revisor
  • Övrigt

Kontaktperson

Fyll i uppgifter för kontaktpersonen i ärendet.Typ av fusion

Välj vilken typ av fusion beställningen avser.Övertagande bolag

Moderbolaget: det bolag som blir kvar vid fusion av helägt dotterbolag. 


Övertagande bolag

Dotterbolaget: det bolag som blir kvar vid nedströms fusion.


Övertagande bolag

Det bolag som blir kvar vid systerfusion.


Övertagande bolag

Det bolag som blir kvar vid annan fusion.Överlåtande bolag

Dotterbolaget: det bolag som upplöses när fusionen är registrerad.  


Överlåtande bolag

Moderbolaget: det bolag som upplöses när fusionen är registrerad.  


Överlåtande bolag

Det bolag som upplöses när fusionen är registrerad.  Revisor

En godkänd eller auktoriserad revisor ska granska fusionen, är obligatoriskt även om bolaget inte har registrerad revisor.Övrigt

Lämna övrig information till oss.