Så här enkelt är det | Personlig service till fastpris | Vanliga frågor & svar

Nyregistrering av Aktiebolag

Till ett fast lågt pris får du personlig hjälp, korrekta stiftelsehandlingar och ett nytt aktiebolag.

 • Personlig hjälp under hela registreringsprocessen
 • Det nya aktiebolaget står för kostnaderna
 • Digital registrering med BankID
Pris 1 850:-*
* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter.

Kort om nyregistrering av aktiebolag

Nyregistrering av aktiebolag passar dig som inte har särskilt bråttom med att komma igång eller vill betala aktiekapitalet med apportegendom*.

Ett aktiebolag blir en egen juridisk person då Bolagsverket tilldelar det ett organisationsnummer. Aktiebolaget är från signering av stiftelsehandlingarna ”under bildande” tills dess att registreringsprocessen hos Bolagsverket är klar. Ett aktiebolag ”under bildande” kan inte bedriva någon verksamhet eller ha några åtaganden.

Har du bråttom att komma igång med verksamheten? Då rekommenderar vi att du istället köper ett lagerbolag.

Frågor? Kontakta oss!

Camilla Lind

Frida Melander Vängbo

Så här enkelt är det!
Så här enkelt nyregistrerar du ett aktiebolag med vår hjälp
 1. Skicka in din beställning och få stiftelsehandlingar av oss.
 2. Öppna ett bankkonto och sätt in aktiekapitalet. Banken utfärdar bankintyget.
 3. Nyregistreringsärendet skickas till Bolagsverket för handläggning.
 4. Aktiebolaget registreras och får sitt organisationsnummer. Du får en bolagspärm med registreringshandlingarna och aktiebok.
Lugn, Vi hjälper dig

Personlig service till lågt pris!

  • Vi hjälper dig gärna med att fylla i beställningen – oavsett om du behöver rådgivning kring företagsnamnet, verksamhetsbeskrivningen eller information om olika val.
  • Vi upprättar alla stiftelsehandlingar som krävs för att registrera aktiebolaget hos Bolagsverket.
  • Vi betalar registreringsavgiften hos Bolagsverket så du slipper ligga ute med pengarna. Det nya bolaget står sedan för avgiften och vår kostnad.
  • Vi står alltid som ombud i registreringsärendet hos Bolagsverket och ger dig självklart hjälp och rådgivning under hela processen.
  • Vi finns alltid ett telefonsamtal, mail eller ett Teams-möte bort. Inga frågor eller funderingar är för små!
Detta behöver du för att nybilda ett aktiebolag
 • Minst 25 000 kr i aktiekapital.
 • Minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant.
 • Minst ett förslag till företagsnamn och verksamhetsbeskrivning.

Vanliga frågor och svar om våra lagerbolag

 • En styrelse kan som minst bestå av en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. 
 • Består styrelsen av två styrelseledamöter måste minst en styrelsesuppleant utses. 
 • Det är bara styrelser som består av tre eller fler styrelseledamöter som kan vara utan styrelsesuppleanter.

 

Kravet på att ha registrerad revisor gäller endast för aktiebolag som under två räkenskapsår i följd uppfyller minst två av nedanstående förutsättningar:

• mer än 3 anställda (i medeltal)

• mer än 1,5 Mkr i nettotillgångar

• mer än 3 miljoner i omsättning

För nya aktiebolag blir detta krav som tidigast aktuellt under tredje räkenskapsåret.

Även om aktiebolaget inte uppfyller kraven om revisor kan du ändå välja att registrera en revisor i ditt aktiebolag.

Det kan du, om du vill!

Fördelen med att anlita oss för endast 1 650 kr är: 

 • Vi lägger ut för Bolagsverkets avgift. Det nya bolaget står sedan för avgiften och vår kostnad.
 • Vi upprättar korrekta stiftelsehandlingar.
 • Vi står som ombud hos Bolagsverket.
 • Vi upprättar aktieboken
 • Vi är bara ett samtal/mail/möte bort för rådgivning under registreringsprocessen.

En aktiebok är en förteckning över bolagets aktier och vem som äger dem. Alla aktiebolag ska ha en aktiebok och det är styrelsens ansvar att se till att aktieboken upprättas, förs och arkiveras.

Vi upprättar alltid bolagets aktiebok när du nyregistrerar ett aktiebolag eller köper ett lagerbolag hos oss!

När registreringsprocessen hos Bolagsverket är klar och bolaget har ett organisationsnummer.

Vi har inga handläggningstider hos oss. I regel skickas stiftelsehandlingar ut samma dag som beställning inkommer. 

Registreringsprocessens tid beror på bankens handläggningstid (den tid det tar att få ett bankintyg) plus Bolagsverkets handläggningstid (mellan 1-3 veckor).

Aktierna kan betalas med pengar (kontant) eller med egendom (apport) som kan vara till nytta för bolagets verksamhet. 

Pris för nyregistrering av aktiebolag med apportegendom är 2 650 kr (exkl. moms)

Om aktierna betalas med apportegendom måste en revisor yttra sig över egendomen. Du måste själv ta kontakt och anlita en revisor för detta uppdrag. Det gäller även om bolaget inte ska ha registrerad revisor. Att anlita en revisor medför i de flesta fall en kostnad som inte ingår i vårt arvode. I vårt arvode ingår upprättandet av revisoryttrandet. 

Om aktierna betalas med apportegendom kan registreringen inte ske digitalt.

Tips! Har du tillgång till 25 000 kr kontant kan du betala aktierna med pengar – eller köpa ett lagerbolag och sedan låta aktiebolaget köpa egendomen av dig.

Slutprodukten är densamma – ett skräddarsytt aktiebolag utefter dina önskemål. När du köper ett lagerbolag kan du snabbt ansöka om F-skatt, moms och/eller arbetsgivarregistrering. På så sätt kan du kicka igång verksamheten och teckna eventuella avtal. Allt detta kan göras avsevärt mycket snabbare vid köp av lagerbolag än vid nyregistrering av aktiebolag. Är det däremot viktigare att styrelsen och företagsnamnet registreras kan det i vissa fall gå snabbare att nyregistrera ett aktiebolag. Hör av dig till oss om du har eventuella frågor och vill veta kötider hos Bolagsverket. Då kan vi tillsammans komma fram till den bästa lösningen för dig.