Så här enkelt är det | Personlig service till fast pris | Vanliga frågor & svar

Snabbavveckling

När du beställer din snabbavveckling av oss får du personlig service och garanti på att aktiebolaget inte säljs vidare utan likvideras enskilt.

Vårt arvode är 10 000 kr för aktiebolag med eget kapital upp till 300 000 kr*

För bolag som har mer än 300 000 kr i eget kapital lämnar vi individuellt prisförslag.
(max 30 000 000 kr)

• Ditt bolag får en personlig likvidator
• Skriv under med BankID.
* Bolagsverkets avgifter tillkommer

Kort om snabbavveckling

Fördelen med att snabbavveckla ditt aktiebolag hos Heinestams är att du på ett snabbt och enkelt sätt lämnar över likvidationsprocessen till oss. Vid en snabbavveckling betalas pengarna ut direkt och vi tar sedan över bolagets åtaganden och administration tills dess att bolaget är upplöst. Vi garanterar att bolaget aldrig säljs vidare utan likvideras enskilt av oss.

 

Frågor om snabbavveckling? Kontakta oss

Anna Adolfsson

Susanne Fransson

Så här enkelt är det!
Så här snabbavvecklar du ditt aktiebolag
  1. Lämna aktuell balans- och resultatrapport och få ett prisförslag

  2. Vid accept skickar vi köpeavtal och checklista på handlingar vi behöver

  3. Köpeskillingen betalas ut.

  4. Vi likviderar bolaget.
Lugn, Vi hjälper dig

Detta krävs av dig

För att vi ska kunna köpa aktiebolaget får det inte drivas någon verksamhet i bolaget, det måste vara vilande.

Det enda som ska finnas kvar är bank, in- och utgående moms, skatteskulder eller skattefordringar och ev. upplupna kostnader till redovisningsekonom/revisor.

Alla abonnemang och andra förbindelser (ej bank) ska vara avslutade eller överlåtna. Det får inte får uppkomma några okända skulder eller krav i bolagen. Se vår kontrollista –>

Kontrollista
Se till att följande är avslutade eller överlåtna:

  • Telefon-, webb- eller övriga abonnemang.
  • Depåer kopplat till bankkonton
  • Fordon och släpvagnar
  • Försäkringar
  • Pensionsförpliktelser
  • Företagskort

Vanliga frågor och svar om snabbavveckling

Genom att signera handlingarna och direkt skicka oss det material vi behöver kan vi snabbt påbörja avstämningen. Under förutsättning att allt är korrekt och komplett signerar vi köpeavtalet och betalar ut köpeskillingen. Du kan med andra ord påverka hur snabb processen blir!

Köpeskillingen betalas ut när vi mottagit efterfrågat material och båda parter signerat köpeavtalet.

Vi betalar ut köpeskillingen till säljarens bankkonto/bankgiro. 

Nej. Avslut av bolagets bankkonton hanteras av Heinestams Bolagstjänst AB.

Du kan närsomhelst under pågående räkenskapsår snabbavveckla ditt bolag hos oss.

Om bolagets räkenskapsår är passerat måste årsredovisning vara upprättad och inskickad till Bolagsverket innan vi köper bolaget.

I de flesta fall går det bra. Vi behöver en aktuell balans- och resultatrapport för att kunna göra en bedömning i det enskilda fallet. Bifoga balans- och resultatrapport via offertförfrågan som ni hittar via ’begär offert’ ovan.

Nej. Avyttringen av aktierna är aktieägarens ansvar att redovisa på sin privata deklaration.

Vid en snabbavveckling säljer du ditt aktiebolag till oss. Du får köpeskillingen direkt och slipper sedan alla åtaganden. Vid en vanlig likvidation kvarstår ägandet under hela likvidationsprocessen vilket vanligtvis tar ca 8 månader.