Delgivningsmottagare

Vi tar på oss uppdrag som särskild delgivningsmottagare. 

Pris från 1 000:- / månad
* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter.

Delgivningsmottagare

Ett aktiebolag som inte har någon behörig ställföreträdare (styrelseledamot, särskild firmatecknare eller VD) som bor i Sverige måste ha en särskild delgivningsmottagare.  

En särskild delgivningsmottagare har rätt att ta emot handlingar och bekräfta att den har gjort det. Det finns regler om vilka handlingar som ska skickas med delgivning, exempelvis när tingsrätten utfärdar en stämning eller när Bolagsverket skickar ett föreläggande om likvidation. Delgivningsmottagaren ansvarar för sitt uppdrag men har ingen behörighet att i övrigt företräda företaget.

Krav för att vi ska ta på oss uppdraget:

  • Det ska finnas en kontaktperson i bolaget som vi lätt kan komma i kontakt med.
  • Förfrågan ska inkomma från ett ombud såsom bolagets revisor, redovisningskonsult eller jurist.
  • Bolaget ska ha registrerad revisor.
  • Ni fullföljer våra villkor.

Frågor? Kontakta mig!

Frida Melander Vängbo