särskild
Delgivningsmottagare

Vi tar på oss uppdrag som särskild delgivningsmottagare. 

Pris från 1 000:- / månad
* Pris exkl. moms och Bolagsverkets avgifter.

Delgivningsmottagare

Om ett aktiebolag saknar en behörig representant (det vill säga styrelseledamot, särskild firmatecknare eller VD) som är folkbokförd i Sverige måste en särskild delgivningsmottagare (delgivningsbar person) utses och registreras. 

Vårt uppdrag

Vi tar på oss uppdraget som särskild delgivningsmottagare och har som uppgift att ta emot delgivning, såsom exempelvis när tingsrätt eller domstol utfärdar en stämning eller när Bolagsverket skickar ett föreläggande om likvidation. Det är då vårt ansvar att se till att meddela bolagets styrelse om delgivningen och dess innebörd.

Vi ansvarar för uppdraget men har ingen som helst befogenhet att i övrigt företräda företaget.

Krav för att vi ska ta åta oss uppdraget

  • Det ska finnas en kontaktperson i styrelsen som vi utan problem kan komma i kontakt med.


I vissa fall krävs även

  • Förfrågan ska inkomma från ett ombud såsom bolagets revisor, redovisningskonsult eller jurist.
  • Bolaget ska ha registrerad revisor. 


Vid varje förfrågan utför vi en individuell bedömning för att avgöra om vi har kapacitet och möjlighet att åta oss uppdraget.

Vänligen inkom med din förfrågan ovan. 

Frågor? Kontakta mig!

Frida Melander Vängbo

Särskild delgivningsmottagare

När ett aktiebolag saknar styrelseledamot, särskild firmatecknare eller VD som är folkbokförd i Sverige kräver lagen att en särskild delgivningsmottagare (delgivningsbar person) utses och registreras. Att

Läs mer »