Särskild delgivningsmottagare

När ett aktiebolag saknar styrelseledamot, särskild firmatecknare eller VD som är folkbokförd i Sverige kräver lagen att en särskild delgivningsmottagare (delgivningsbar person) utses och registreras. Att utse en särskild delgivningsmottagare är inte bara en laglig formalitet utan ett krav för att, som utlandsbosatt, kunna bedriva verksamhet i aktiebolag. 

Vem kan utses till särskild delgivningsmottagare?

För att kunna vara delgivningsmottagare måste personen uppfylla vissa kriterier:

  • Personen måste vara minst 18 år gammal.
  • Personen ska vara folkbokförd i Sverige och inneha ett giltigt svenskt personnummer.
  • Personen får inte vara under förvaltarskap enligt föräldrabalken.


Om bolaget har en revisor är det inte rekommenderat att denne tar på sig uppdraget som särskild delgivningsmottagare. 

vad händer om vi flyttar utomlands?

Om bolagets ledning flyttar utomlands, kommer det att rapporteras till Bolagsverket via folkbokföringen. Som en följd av detta kommer Bolagsverket att utfärda ett föreläggande på grund av att lagkravet inte längre uppfylls. För att kunna fortsätta sin verksamhet i aktiebolaget, är det nödvändigt att utse en särskild delgivningsmottagare. Det är bolagets styrelse som ska se till att det blir gjort.

Vad händer om vi inte utser en särskild delgivningsmottagare?

Om bolaget inte lyckas utse en särskild delgivningsmottagare kan Bolagsverket pröva om bolaget måste gå i likvidation. Det är därför viktigt att snabbt vidta dessa åtgärder för att säkerställa bolagets fortsatta drift i Sverige.

Vad innebär det att vara särskild delgivningsmottagare?

En särskild delgivningsmottagare har rätt att ta emot delgivningar för bolagets räkning. Delgivning betyder att man tar emot en handling och bekräftar att man har fått den.

Handlingar som skickas på detta sätt kan till exempel vara stämningar från tingsrätten och förelägganden om likvidation från Bolagsverket och det finns regler om vilka handlingar som ska skickas så här. 

Även om rollen inkluderar att ta emot dessa handlingar så har den i övrigt ingen behörighet att företräda bolaget i andra avseenden.

Vårt uppdrag som särskild delgivningsmottagare

Vi på Heinestams Bolagstjänst erbjuder tjänsten särskild delgivningsmottagare för aktiebolag som har en styrelse som inte uppfyller lagkravet.  

Frågor?

Ring oss! 090-704190 eller fyll i formuläret och skicka, så kontaktar vi dig.

Enkelt kontaktformulär (startsidan)