Vårstädning i koncernen

Har du eller dina kunder bolag i koncernen som inte behövs längre? Bolag som bara belastar koncernen med onödiga kostnader och administration? Ett snabbt, enkelt och prisvärt sätt att slippa dessa bolag är att fusionera bort dem.

Det finns olika fusionsformer som alla innebär att ett bolag övertar ett eller flera andra aktiebolags samtliga tillgångar och skulder varpå överlåtande bolag upplöses:

  • Fusion av helägt dotterbolag är den vanligaste varianten av fusion där ett moderbolag övertar ett eller flera dotterbolag så att endast moderbolaget kvarstår. Läs mer
  • Fusion genom absorption innebär att ett redan registrerat bolag övertar ett eller flera överlåtande bolag och endast det övertagande bolaget lever kvar. Hit hör bl a nedströms fusion och systerfusion. Läs mer
  • Fusion genom kombination går till så att det övertagande bolaget som lever kvar bildas i samband med att fusionen genomförs. Detta förfarande är betydligt mer ovanligt. Läs mer

 

Heinestams Bolagstjänst erbjuder alla former av fusioner. Vi tar fram samtliga handlingar som behövs för att fusionen ska registreras enligt Aktiebolagslagen och sköter även all kontakt med Bolagsverket. Det enda du eller dina kunder behöver göra är att underteckna fusionshandlingar och skicka tillbaka dem till oss.

Frågor?

Ring oss! 090-704190 eller fyll i formuläret och skicka, så kontaktar vi dig.

Enkelt kontaktformulär (startsidan)