Varför registrera fusionen innan bokslut?

man wearing gray polo shirt beside dry-erase board

Fusion av aktiebolag är en möjlighet att smälta samman två eller flera bolag till ett. Det finns olika typer av fusion och de två vanligaste formerna är:

Fusion av helägt dotterbolag
Vid fusion av helägt dotterbolag tar ett moderbolag över ett eller flera dotterbolags samtliga tillgångar och skulder, samtidigt upplöses dotterbolaget utan likvidation.

Fusion genom absorption
Vid fusion genom absorption tar ett aktiebolag (övertagande bolag) över ett eller flera andra aktiebolags samtliga tillgångar och skulder (överlåtande bolag), samtidigt upplöses de överlåtande bolagen utan likvidation. Till denna kategori hör bl.a. nedströms fusion även kallad omvänd fusion samt fusion av systerbolag.

Varför registrera fusionen innan bokslut?

Registreras fusionen innan överlåtande bolagets bokslutsdatum behöver ingen årsredovisning upprättas för det pågående räkenskapsåret. Redovisningen i det överlåtande bolaget överförs och redovisas hos det övertagande bolaget.

Hur lång tid tar det?

Alla fusioner har en kallelsetid på två månader där Bolagsverket kallar på bolagens borgenärer för att dessa ska ha möjlighet att bestrida fusionen.

Fusion av helägt dotterbolag är den fusion som i regel går snabbast att registrera då denna fusion endast sker i ett steg hos Bolagsverket. VI brukar säga att en fusion av helägt dotterbolag tar ca 3 månader att genomföra. En fusion genom absorption sker i två steg hos Bolagsverket och tar ca 4 månader.

En förutsättning för att fusionen ska registreras inom ovan angiven tidsram är att kunden undertecknar de fusionshandlingar som de får av oss och returnerar tillbaka handlingarna inom rimligt tid. Kallelsetiden börjar inte ticka förrän ärendet har inkommit och registrerats hos Bolagsverket. På Heinestams har vi snabba handläggningstider och vi ser till att ärendet diarieförs hos Bolagsverket samma dag vi får tillbaka det.

Frågor?

Ring oss! 090-704190 eller fyll i formuläret och skicka, så kontaktar vi dig.

Enkelt kontaktformulär (startsidan)