Fusion – kostsamt och komplicerat eller prisvärt paketerat?

Fusion innebär att ett eller flera bolag slås samman. I samband med fusionen tar ett bolag över samtliga tillgångar och skulder från ett eller flera andra bolag som därefter upplöses utan likvidation. Vad vinner man då på att rensa upp i koncernen, varför kan det vara en god idé att redan nu köra igång och vilka olika alternativ finns?

Bolag som bara belastar koncernen med onödiga kostnader och administration gör nog ingen lycklig. Det är lätt hänt att dessa vilande bolag får ligga kvar i koncernen år efter år i väntan på… Ja vad?

Ett snabbt, enkelt och prisvärt sätt att bli av med dessa bolag är att slå samman bolagen genom fusion. En fusion kostar kunden vanligtvis mindre än en årsredovisning och tar i regel som längst 3-4 månader att genomföra.

Alla goda ting är tre sägs det så här bjuder vi på snabba ”tre saker att lägga på minnet” och ”tre olika typer av fusion”.

Enjoy!

3 saker att lägga på minnet

  1. Ingen årsredovisning för innevarande räkenskapsår behöver upprättas i det överlåtande bolaget om fusionen registreras innan räkenskapsårets slut. Redovisningen i det överlåtande bolaget överförs och redovisas i det övertagande bolaget. För exempelvis bolag med kalenderår som räkenskapsår behöver fusionen vara registrerad innan 31/12 och för att slippa gå miste om den möjligheten kan det vara en bra idé att redan nu börja planera för en kommande fusion.

  2. I samband med en fusion behöver inte skyddet för företagsnamnet i överlåtande bolag gå förlorat. I samband med fusionen går det att lägga in namnet som ett särskilt företagsnamn (tidigare bifirma) i det övertagande bolaget.

  3. Kallelsetiden på borgenärer i en fusion går inte att komma undan oavsett om bolaget har borgenärer eller inte. Kallelsetiden är alltid två månader i alla typer av fusion.


3 olika fusioner

Fusion av helägt dotterbolag

Vid fusion av helägt dotterbolag tar moderbolaget över ett eller flera dotterbolags samtliga tillgångar och skulder.

Visste du att ett dotter- samt dotterdotterbolag även kan fusioneras i samma fusionsplan direkt upp i moderbolaget? Detta innebär att det går att bli av med ”ett helt ben” eller verksamhetsgren i en och samma fusionsplan under samma kallelsetid då detta även går under det förenklade fusionsförfarandet.

Nedströms fusion (omvänd fusion)

Vid nedströms fusion tar ett dotterbolag över moderbolagets samtliga tillgångar och skulder.

Fusion av systerbolag (systerfusion)

Vid fusion av systerbolag tar ett dotterbolag över ett annat dotterbolags samtliga tillgångar och skulder.

Frågor?

Ring oss! 090-704190 eller fyll i formuläret och skicka, så kontaktar vi dig.

Enkelt kontaktformulär (startsidan)