Beställningsformulär

Ökning av aktiekapital
  • Kontaktperson
  • Bolagets uppgifter/Anledning
  • Information om ökningen
  • Aktieägare

Kontaktperson


Bolagets uppgifter


Kontant nyemission


Kvittningsemission


Apportemission


Fondemission


Övrig information