Beställningsformulär

Ändring aktiebolag
  • Kontaktperson
  • Bolagets uppgifter/Ändringen
  • Ändringen
  • Övrigt

Kontaktperson


Bolagets uppgifter


Företagsnamn


Bolagsordning


Verksamhet
Förbehåll
Räkenskapsår
Aktieslag
Bolagskategori
Redovisningsvaluta

Styrelse


Firmateckning


Revisor


Övrig information