Beställningsformulär

Minskning av aktiekapital
  • Kontaktperson
  • Grunduppgifter
  • Minskningen
  • Övrigt

Kontaktperson

Uppgifter till kontaktperson i ärendet. Vi skickar i först hand meddelanden till kontaktpersonens e-postadress.Grundinformation

Bolagets uppgifter och ändamålet med minskningen.Minskning av aktiekapital

För återbetalning till aktieägare med återställande av aktiekapital.


Minskning av aktiekapital

För återbetalning till aktieägare utan återställande av aktiekapital.


Minskning av aktiekapital

För täckning av förlust.


Minskning av aktiekapital

För avsättning till fritt eget kapital.Övrig information

Lämna övrig information om ärendet.