Beställningsformulär

Delning
  • Kontaktperson
  • Typ av delning
  • Överlåtande bolag
  • Övertagande bolag
  • Revisor
  • Övrig information

Kontaktperson


Typ av delning


Fullständig delning


Partiell delning


Överlåtande bolag

 

Övertagande bolag

 

Övertagande bolag (befintligt bolag) 1


Övertagande bolag (befintligt bolag) 2


Övertagande bolag (befintligt bolag) 3


Övertagande bolag (befintligt bolag) 4


Övertagande bolag (under bildande) 1
Övertagande bolag (under bildande) 2
Övertagande bolag (under bildande) 3
Övertagande bolag (under bildande) 4

Revisor (auktoriserad eller godkänd) som ska granska handlingarna.
Är obligatoriskt även om företaget inte har utsett en revisor.

 

Övrig information